Kienen spelen

Vaak wordt kienen georganiseerd door instanties voor jeugd of sport, zodat zij hier iets aan kunnen verdienen. De prijzen die zij uitkeren zijn meestal huishoudtoestellen, zoals een magnetron of een radio. Kienen lijkt erg op bingo, maar er zijn een aantal belangrijke verschillen. Zo mag men met bingo van kaart wisselen en speelt men me t kienen de gehele avond met dezelfde kaart. De kaarten zijn anders ingedeeld. Men heeft bij bingo drie tabellen van vijf rijen en vijf kolommen op de grote kaart en bij kienen zes tabellen van drie rijen en negen kolommen. Een tabel bij kienen bevat vijftien nummers en bij bingo vierentwintig. Met kienen speelt men met negentig nummers en met bingo met vijvenzeventig. Er zijn nog meer kleine verschillen tussen bingo en kienen.

Soorten kaarten bij live kienen

hieronder vindt u een uitleg van live kienen, de spelregels voor online kienen zijn anders en zijn gelijk aan de regels van bingo. Aan het begin van het spel mag iedere speler kiezen met wat voor kaart hij wil spelen. De kans om te winnen is groter als men voor een grotere kaart kiest. Meestal kan de speler kiezen uit vijf soorten kaarten.

U kan kiezen voor de grote kienkaart. Elk nummer dat de spelleider trekt, staat ergens op de kaart. De grote kienkaart bestaat uit zes tabellen met drie rijen en negen kolommen. Op deze kaart staat in negentig cellen een getal tussen de een en de negentig. Elke tabel heeft unieke cijfers tussen een en negentig en elke rij bevat vijf cijfers. De getallen tussen een en negen staan in de eerste kolom, de getallen tussen tien en negentien in de tweede, enzovoorts. Er zijn versies waarbij het getal negentig in de eerste kolom staat.

Tevens kan men kiezen voor een middelgrote kienkaart. Deze kaart bestaat uit drie tabellen, drie rijen en negen kolommen. De kaart heeft vijfenveertig nummers. De speler zal statistisch gezien de helft van de getallens die getrokken worden op zijn kaart terugvinden. De kaart is net zo ingedeeld als de grote kienkaart met getallen tussen een en negen in de eerste kolom enz.

Dan is er ook nog de kienkaart die bestaat uit een tabel met drie rijen en negen kolommen. De tabel bevat vijftien unieke nummers en de gehele kaart dus ook. Per zes nummers die worden getrokken zal de speler statistisch gezien een nummer op zijn kaart vinden. Ook deze kaart is hetzelfde ingedeeld. Als laatste kan de speler nog kiezen voor een dubbele kaarten en de zogenaamde tripel kaart. De dubbele kaart bestaat uit twee grote kienkaarten die op een bord staan. De speler zal elk nummer dat getrokken is dus terugvinden op beide kaarten. De tripelkaart bestaat uit drie grote kienkaarten die op een bord staan. Met deze kaart zal de speler dus elk getrokken nummer driemaal terugvinden op zijn bord.

online kienen

Bij online kienen gaat het allemaal een beetje anders, daar neemt de computer heel veel werkzaamheden van u over. Er kunnen bijna geen fouten worden gemaakt omdat alle geautomatiseerd is en de spelleider u kan helpen als u iets niet weet. Bij online kienen speelt u in drie ronden waarbij we beginnen bij één rij, vervolgens twee rijen en tenslotte voor de volle kaart spelen. Na het kopen van de kaarten, start het spel automatisch en begint de spanning op te lopen, wie gaat er deze keer winnen?

Kienen spelen is enorm gezellig en de spanning is soms om te snijden. Klets met andere spelers en geniet van de sfeer die kienen zo leuk maakt.